GENERALFORSAMLING 2021

TORSDAG DEN 10. JUNI 2021 KL. 19.00
I HALLENS CAFETERIA

Adgangskrav:
Tilmelding påkrævet (max 50 deltagere). Du kan tilmelde dig her: https://rmfitness.dk/medlemsskab
Tilmelding senest den 10.06.2021 kl. 12.00.
Alle over 18 år skal fremvise gyldigt coronapas (max 72 timer).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og visioner for fremtiden.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Lars Vestergaard (modtager ikke genvalg)
Casper Månsson (modtager genvalg)
Lone Højsgård (modtager genvalg)
6. Valg af en suppleant.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes
fremsendt til formanden på mail: beritpold@hotmail.com
senest 8 dage før generalforsamlingen.

med venlig hilsen
Berit Pold Sejr
Formand