Generalforsamling, Rask Mølle Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Rask Mølle Idrætscenter afvikles efter vedtægterne inden udgangen af marts måned.
Grundet ”Covid 19” med tilhørende nedlukninger af forsamlinger blev generalforsamlingen den 24. marts udsat indtil videre.
Forretningsudvalget har nu besluttet at afvikle den udskudte generalforsamling
mandag den 31. august 2020 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Kassereren aflægger institutionens reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen:
Bestyrelsen har valgt at sætte følgende forslag til debat:

5. Meddelelse om, hvem der er udpeget til bestyrelsen efter § 5, stk. 1 og 2.
I 2018 blev følgende repræsentanter udpeget for en 2-årig periode:
• Anne Sofie Stockholm for ROI.
• Berit Pold for Rask Mølle Fitness.
• Nicolaj Beyer for Honum Skytteforening
I 2019 blev følgende repræsentanter udpeget til bestyrelsen for en 2-årig periode:
• Jan Rasmussen for Rask Mølle Skole
• Bent Henriksen for HK 73, Rask Mølle
I 2020 er følgende repræsentanter udpeget til bestyrelsen for en 2-årig periode:
• Anne Sofie Stockholm for ROI.
• Berit Pold for Rask Mølle Fitness.
• Nicolaj Beyer for Honum Skytteforening

6.
Valg af medlemmer til bestyrelsen i henh. til § 5, stk. 4.
Genvalgt blev i 2019 Gert Falkenberg og Bendt Mortensen.
På valg i 2020 er Steen Kristensen og Thule Møldrup.
Thule er villig til genvalg, mens Steen ønsker at stoppe.

7. Valg af 2 suppleanter til de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af generalforsamlingen. Dennis Hansen og Vagn Thomsen blev i nævnte rækkefølge i 2019 valgt for et år.
Bestyrelsen foreslår genvalg.

8. Valg af revisor.
Valgt i 2019 for 1 år blev LMO Erhvervsrevision A/S.
Bestyrelsen foreslår genvalg.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen fra marts 2019 – aug. 2020 består af fmd. Bendt Mortensen, næstformand Thule Møldrup, sekretær Bent Henriksen, Gert Falkenberg, Jan Rasmussen, Anne Sofie Stockholm, Berit Pold, Steen Kristensen og Nicolaj Beyer.