Indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller følgende forslag til generalforsamlingen den 16/3-2020:
Udover direkte ændringer af enkelte paragraffer i vedtægterne, er der også små præciseringer
af
de nuværende vedtægter.

Følgende foreslås ændret i foreningens vedtægter:

§ 3 Tilføje nedenstående tekst
Eventuelle hjælpeinstruktører er ikke underlagt uddannelseskravet, da de ikke selvstændigt
varetager træningen.

§ 4 Ændre teksten til nedenstående
Alle medlemmer skal underskrive foreningens ordensreglement samt modtage gennemgang i
brugen af maskinerne inden nøglebrik udleveres. Tilbud om udarbejdelse af træningsprogram er
frivilligt.

§ 7 Tilføje nedenstående tekst
Ovenstående gælder også bestyrelsesmedlemmer

§ 8 Ændre teksten til nedenstående
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Personer under 16 år ved deres forældre.

§ 10 Tilføjelse af nedenstående tekst
Såfremt flere melder sig til den samme åbne post, foregår afstemningen skriftligt.

§ 12 Vi foreslår antallet af bestyrelsesmedlemmer ændret fra 5 til 7 personer med nedenstående
fordeling
Bestyrelsen med stemmeret består af 7 personer, heraf: en foreningformand, en næstformand,
en kasserer, fire yderligere medlemmer samt en suppleant.

§ 14 Tilføjelse af nedenstående tekst
Eller: 3 lovmæssig myndige

Øvrige forslag
Af indkomne forslag fra medlemmer er følgende modtaget:
Konstituering af bestyrelsesposter bør ske efter afstemning på generalforsamlingen