Generalforsamling 2017

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og visioner for fremtiden
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af tre personer til bestyrelsen
 6. Valg af en suppleant
 7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Referat

 1. Berit Pold Sejr vælges som dirigent, da Bent Mortensen måtte melde afbud. Ingen indsigelser, derfor lovligt i forhold til vedtægter. Generalforsamling varslet d. 12. marts, så dermed rettidigt og lovligt.

 

 1. (Se formandens beretning nedenunder).

 

 1. Regnskab er forelagt og godkendt af revisor Bendt Mortensen.

 

 1. Følgende forslag fra Betty Ellebæk er indkommet rettidigt:

Jeg vil gerne foreslå, at det bliver muligt at tage en gæst med i fitness Centret og betale for det over f.eks. MobilePay.

 

Umiddelbart er der i forsamlingen modstand for, at folk der ikke er medlemmer og har fået instruktion kan komme ind fra gaden. Desuden vil det også rent administrationsmæssigt kræve for meget. Forslaget afvises derfor umiddelbart.

Der forelægges, at der er mulighed for at melde sig ind med gratis oprettelse for en måned. Når man har været medlem, kan man melde sig ind i 10 dage for 200 kr.

Et andet indkommet forslag er fra Lone Højsgaard, som i Centret har samlet underskrifter:

Kunne man tilbyde træning for børn ned til 12 år evt. i form af holdtræning?

På nuværende tidspunkt kan der søges dispensation ifølge særaftale. Men det kunne ønskes at det ikke var nødvendigt med særaftaler f.eks. til overvægtige børn.

 

Vi arbejder på mulighederne for at lægge hold ind med børnefitness. Det vil der blive talt mere om på næste bestyrelsesmøde og der planlægges også et møde med Kasper Moritz fra DGI vedrørende dette.

Vi synes ikke umiddelbart i bestyrelsen at det er en god ide, at børn styrketræner i centret uden en instruktør. Vi har spurgt DGI til råds og de anbefaler træning fra 16 år.

 

 

 1. På valg er der Michael Pedersen, Berit Pold Sejr og Lars Vestergaard. De ønsker alle genvalg og vælges ind.

 

 1. Sussi Møller stiller igen op som suppleant og vælges ind.

 

 1. Revisor Bendt Mortensen er på valg. Han ønsker genvalg og vælges. Hans Christian Pedersen stiller igen op som revisorsuppleant og vælges ind for det næste år.

 

 1. : Lone Højsgaard og Marica Holmberg vil evt. gerne have uddannelsen som teen-fitness instruktører (børnefitness). Der aftales et møde mellem interesserede parter, instruktøransvarlige og Kasper Moritz fra DGI.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende. Formand er fortsat Thomas Nybo, Berit Pold Sejr sidder som kasserer, Michael Pedersen som instruktøransvarlig, Lars Vestergaard som Conventus ansvarlig, Karina som menig bestyrelsesmedlem/event ansvarlig og Sussi Møller som suppleant og PR ansvarlig.

 

 

 

 

Formandens beretning, Rask Mølle Fitness 2017

 

Rask Mølle Fitness har nu været en realitet i 5 år. Som jeg har sagt på de sidste generalforsamlinger, er vi i bestyrelsen fortsat taknemmelige over, at alt kører så gnidningsfrit, som det gør. Vi har gode, engagerede instruktører, alle de medlemmer, vi turde håbe på, og vi får ofte feedback fra medlemmerne, hvis der er ting, vi skal tage op i bestyrelsen. Vi har kunnet nedsætte prisen for medlemsskabet, og det ser stadig ud til at kunne løbe rundt.

RM Fitness tilbyder selvfølgelig stadig spinning og fitness. Derudover har vi cirkeltræning, yoga og kostvejledning, hvilket vi er godt tilfredse med. Vi har det seneste år haft en stor tilstrømning af seniorer og er ved at få uddannet en spinninginstruktør specifikt til denne målgruppe. CrossGym holder barsel noget tid endnu, og løbe- og gåholdet er på standby pga. manglende tilslutning. Zumba og Bokwa er stoppet i Vrønding, hvorfor vi desværre heller ikke længere kan tilbyde dette, ligesom Casper desværre ikke længere tilbyder massage gennem RM Fitness.

 

Det er en tilbagevendende snak, om vi ikke kan oprette flere hold, men vi rammes ofte af, at det kræver en frivillig instruktør, som vil uddanne sig til dette hold, hvilket ikke altid er så let, som det måske lyder. At få nok medlemmer til at støtte op om holdene, kan ligeledes være en udfordring. Men i det store hele er vi i bestyrelsen rigtig glade for, at det hele kører så godt, som det gør.

Ting, vi ofte skal forholde os til, er aldersgrænsen for træning, om folk nu rydder ordentligt op efter sig, om rengøringen er tilfredsstillende, eller om tidspunkterne for holdene kan ændres. Nogle gange er det lettere at gøre mange tilfredse end andre, men vi gør vores bedste.

Vi ser det i bestyrelsen som vores vigtigste opgave at sørge for, at så mange medlemmer som muligt nyder at komme i centret, samt at instruktørerne er glade for at passe deres arbejde. Vi er klar over, at flere gennem tiden har ytret ønske om, at vi fra bestyrelsen gerne måtte være mere synlige, udstikke en tydelig kurs for, hvor vi vil hen, og hvad vi forventer af instruktørerne, men vi plejer altid at spille bolden tilbage – dels til den enkelte instruktør, dels til instruktørgruppen generelt, for at få dem til at føle ejerskab for beslutningerne og finder ud af med sig selv, hvad de har behov for for at kunne bevare gejsten. Vi har en instruktøransvarlig i bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for denne proces, men det vil altid være vigtigt, at alle parter er aktive i dette samarbejde.

 

Den store investering i 2016 er vores nye spinningcykler, Tomahawks topmodel. Vi har i samråd med spinninginstruktørerne valgt disse cykler, idet vi ikke ville risikere at gøre noget halvt. Disse cykler kan alt det, de gamle kunne, og så en hel masse mere. Vi oplever, at folk er blevet rigtig glade for dem – både instruktører og medlemmer, og vi har ikke fortrudt købet, selv om det betyder, at der ikke er så meget at rutte med i 2017. Vi har dog heller ikke meget plads tilbage til maskiner, så selv om flere har ønsket fx et ekstra løbebånd, så er der et pladsmæssigt problem, som gør, at det alligevel ikke er så let bare at indkøbe flere maskiner. Men det skal helt sikkert nok komme alligevel.

Af planer for fremtiden har vi et stort ønske om, at vi får oprettet et hold for børn/unge, da dette vil give rigtig god mening på mange måder. Vi kunne også godt drømme om lidt andre hold og måske endnu flere instruktører, så vi kunne skabe en god cirkel med endnu flere medlemmer på holdene til glæde for alle. Lige nu er der ikke andre store visioner fra bestyrelsens side.

Personligt kan jeg fortælle, at jeg efter 5 år som formand har valgt at drosle gevaldigt ned fra bestyrelsesarbejdet. Jeg har været nødt til at træffe denne beslutning, da min behandling for knoglemarvskræft har vist sig at være meget hård, og jeg skal bruge mine kræfter på andre ting end fx RM Fitness. Jeg håber at kunne vende stærkt tilbage efter sommer, hvor jeg skal gennem en knoglemarvstransplantation. Resten af bestyrelsen er indforstået med dette, hvilket jeg er meget taknemmelig for.

 

Referat kan ligeledes downloades her:

Generalforsamling 2017