Om RM Fitness

RM Fitness er et foreningsbaseret fitnesscenter. Dette betyder, at medlemmerne af fitnesscenteret ejer centret, som drives af en bestyrelse. Bestyrelsen fastsættes på årlige generalforsamlinger, og bestyrelsens formål er på ansvarlig vis at varetage medlemmernes interesser. Instruktørerne i foreningen er alle tilknyttet på frivillig basis. Lønnen består af kurser og forskellige frynsegoder inkl. gratis træning i centret.

Historie

Ideen til at få et foreningsbaseret fitnesscenter opstod tilbage i 2009, hvor Lokale- og Anlægsfonden kørte et projekt, der hed ’Nyt liv i gamle haller’. Foreningerne i Rask Mølle blev enige om, at Rask Mølle skulle have et fitnesscenter, men kun takket være lokale indsjæle, stor velvillighed fra Rask Mølle Hallerne, hjælp fra DGI, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden samt lokale sponsorer og en masse frivillige personer kunne projektet realiseres.

10. marts 2012 blev dørene til RM Fitness slået op med flotte, lyse lokaler og god plads til en del træningsmaskiner samt et spinninglokale.

Medlemstallet har ligget stabilt på omkring 300 medlemmer, hvilket giver en god og sund økonomi, hvor der er råd til løbende at supplere maskinparken i centret. Instruktørerne er veluddannede, og bestyrelsen er velfungerende.

Medlemmer i alle aldersgrupper er generelt rigtig glade for at træne i RM Fitness, og der er en bred vifte af tilbud, som alle er inkluderet i den pris, et medlemskab koster.

RM Fitness har som mission at gøre det attraktivt for borgere i og omkring Rask Mølle at vælge det lokale fitnesscenter.

 

LAG-Hedensted støttede via midler fra Landdistriktsprogrammet med 250.000 kr. Se mere her.