Bestyrelse

Formand

Bjarne Jensen

bjarnejensen@email.dk

40736334

Conventus- og Facebook ansvarlig

Barbara Nymann Søgaard

Nymann1988@hotmail.com

30289372

Instruktøransvarlig

Lone Højsgård

okmor@live.dk

22582343

Bestyrelsesmedlem

Torben Vinther Knudsen

Buff@tuknet.dk

22511150

Kasserer

Helle Ikkala

helleikkala@gmail.com